Beroepsvereniging

Ik ben aangesloten als Registerlid bij de NFG-beroepsvereniging (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, Vakgroep VPMW). De richtlijnen van de beroepsvereniging NFG en de bovenstaande praktische afspraken, in combinatie met mijn vakkundigheid, vormen de basis voor een succesvolle behandeling.
Verder ben ik aangesloten als Registertherapeut bij de koepelorganisatie RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). RBCZ is een kwaliteitskeurmerk om de client te informeren waar hij/zij integer, verantwoord en veilig behandeld wordt.
Ik werk permanent aan verbetering van mijn deskundigheid en volg hiervoor regelmatig nascholing en neem ik geregeld deel aan intervisie met collega Haptotherapeuten.

Privacy

Uiteraard zijn vertrouwelijkheid en geheimhouding kenmerken van mijn cliƫntrelaties. In mijn praktijk hanteer ik de Beroepscode voor Haptotherapeuten. Ik hanteer een privacy beleid, waarin je kunt lezen wat dat precies inhoudt binnen Praktijk voor Haptotherapie Hiddes. Verder worden de richtlijnen voor de meldcode huiselijk geweld toegepast in mijn praktijk.

Wkkgz

Het klachtenrecht is geregeld in de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg. Iedere therapeut die zorg verleent is verplicht een klachtenregeling te hebben, te beschikken over een klachtenfunctionaris en om aangesloten te zijn bij een geschilleninstantie. Dit is geregeld via mijn beroepsvereniging NGF.