Mijn naam is Erica Hiddes en mijn hart ligt bij het begeleiden van mensen om vanuit betrokkenheid en aandacht de ander te ontmoeten. Haptotherapie kan al na een paar sessies iets teweegbrengen en kun je op een andere manier naar je hulpvraag gaan kijken. Ik wil graag op een respectvolle en liefdevolle manier een luisterend oor voor je zijn en je op weg helpen naar wie jij bent en graag zou willen worden.
Na een lange periode in de Gezondheidsvoorlichting en Communicatie gewerkt te hebben, heb ik het roer omgegooid en is mijn wens in vervulling gegaan. Ik had behoefte aan verdieping en wilde vooral concreter en meer resultaatgericht mensen begeleiden. In 2012 ben ik gestart met de opleiding tot Haptotherapeut die ik succesvol heb afgerond. Ik heb mijn opleiding bij Instituut voor Haptonomie te Nijmegen gevolgd.
Mijn ontwikkelingsweg heeft mij gebracht tot waar ik nu sta. Mijn interesse die ik al vele jaren heb in zingevings- en levensvraagstukken heeft een bijzondere wending gekregen, nadat ik als weduwe mijn twee kleine kinderen alleen heb opgevoed, twintig jaar geleden. Het heeft mij gevormd en gesterkt in wie ik nu ben, doordat de Haptonomie iets bijzonders in mij heeft losgemaakt. Het heeft mij dichter bij mijzelf gebracht en bewust gemaakt van de keuzes die ik elke dag weer opnieuw mag maken en die bij mij passen. Mijn deskundigheid als Haptotherapeut en mijn levenservaring komen bij elkaar en ik wil daar graag betekenis aan geven door mensen te begeleiden die ook open staan voor veranderingen en ontwikkelingen.

Ik ben bevoegd Haptotherapeut en geregistreerd bij de beroepsvereniging NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) en aangesloten bij de koepelorganisatie RBCZ ( Register Beroepsbeoefenaren Complementair Zorg) . Deze beroepsverenigingen waarborgen een professionele houding van alle therapeuten die daarbij aangesloten zijn en heb je recht op vergoeding bij bijna alle zorgverzekeraars via je aanvullende zorgverzekering.  Verder houd ik mijn vakkennis bij door lidmaatschap van verschillende intervisiegroepen en volg geregeld nascholingen met betrekking tot Haptonomie en Haptotherapie.